Złotoryjskie Pomniki Przyrody
 
Strona Główna

Strona pierwotnie powstała w ramach projektu "" i została wykonana przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Złotoryi pod opieką nauczycieli Andrzeja Markowskiego i Wiesława Grzywy. Opisane poniżej późniejsze działania umożliwiły jej rozbudowę i uatrakcyjnienie ścieżki dydaktycznej poprzez zamontowanie z opisem drzew pomnikowych oraz trasy szlaku. Uczniowie, przy współpracy z , zaprojektowali w ramach zajęć pozalekcyjnych trasę wiodącą szlakiem pomników przyrody znajdujących się w Złotoryi uwzględniając obiekty historyczne przy niej umiejscowione.

Ogólny opis trasy

Trasa ma długość ok.6 km, i jej przebycie zajmuje 4 godziny (nie wliczając czasu przeznaczanego na zwiedzanie obiektów historycznych i przystanków). W przypadku zwiedzania wszystkich obiektów należy dodać jeszcze ok. 2 godziny. Wybierając się na wycieczkę i planując zwiedzanie obiektów należy liczyć się z kosztem biletów wstępu (razem na wszystkie obiekty 6 zł/osobę) Dokładne ceny biletów podane są przy opisach poszczególnych obiektów. Na miejsca dłuższego postoju polecamy Kopalnię "Aurelia" lub Górkę Mieszczańską. Jest tam możliwość urządzenia pikniku. Grupy zorganizowane mogą skorzystać z ogródka dydaktycznego w Nadleśnictwie Złotoryja, po wcześniejszym umówieniu się.


Aby przeczytać pełny opis trasy kliknij


mapa

Nasza szkoła bierze udział w programie dofinasowanym z Funduszu Partnerstwa
"Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku - Zadbajmy o wspólną przestrzeń".


Koordynatorzy szkolni programu to:
Barbara Bernasiewicz - wicedyrektor szkoły
Wiesław Grzywa - nauczyciel informatyki
Andrzej Markowski - nauczyciel fizyki
Małgorzata Pokrywka - nauczyciel biologii
Koordynatorem regionalnym programu jest Krzsztof Szustka z Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja".

Cel:
- Polepszenie wizerunku oraz podniesienie walorów przyrodniczo - turystycznych miejscowości poprzez opisanie i oznakowanie "Szlaku złotoryjskich pomników przyrody" za pomocą 8 tablic edukacyjno - poglądowych o wymiarach 150 cm x 100 cm umieszczonych przy pomnikowych drzewach oraz tabliczek kierunkowych prowadzących do szlaku;
- Ukazanie mieszkańcom oraz turystom osobliwości przyrodniczych miejscowości;
- Wykorzystanie szlaku jako miejsca do celów dydaktycznych, spotkań i spacerów.

Realizacja opracowanego przez nas projektu umożliwiła zacieśnienie współpracy i zaangażowanie społeczności szkolnej, lokalnej oraz władz samorządowych w działania na rzecz edukacji ekologicznej w naszym mieście. Rezultatem tych działań było powstanie 8 tablic edukacyjno - poglądowych o wymiarach 150 cm x 100 cm z opisem drzew pomnikowych oraz trasy szlaku. Pozyskanie tych tablic było możliwe dzięki sfinansowaniu Funduszu Partnerstwa w kwocie 4750 zł. Trwają prace związane z montażem tablic informacyjnych i tabliczek kierunkowych w naszym mieście prowadzących do szlaku.

Powstała ścieżka dydaktyczna pozwala na pogłębienie dotychczasowej wiedzy o formach ochrony przyrody oraz walorach przyrodniczych i historycznych naszej miejscowości. Jest cennym źródłem informacji nie tylko dla uczniów, ale także dla mieszkańców Złotoryi oraz turystów, którzy przybywają do naszego miasta na różnorodne imprezy, w tym również na te, organizowane na skalę światową - Płuczki Złota. Kolorowe, czytelne tablice przyczyniły się do polepszenia wizerunku naszej miejscowości. Zachęcają odwiedzających do zatrzymania się i podziwiania cennych przyrodniczo okazów, które są milczącymi świadkami historii naszego miasta.

Lokalni partnerzy projektu: Urząd Miasta w Złotoryi, Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Nadleśnictwo Złotoryja, Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, Gazeta Złotoryjska, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

 
 
 
Jesteś 3730 gościem
na tej stronie

(od 01.05.2005)
©Copyright by Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Złotoryi
A.D. 2005
design by minchal